Flutter App Icon Değiştirme

App iconlar uygulamaların, uygulama menüsünde görünen logolarıdır. Flutter ile yeni bir proje oluşturduğumuzda default olarak Flutter’ın logosunu içeren bir icona sahip oluruz. Bu iconu kendi uygulamamızı temsil edecek şekilde özelleştirmek için gerçekleştirmemiz gereken ilk adım, bunu sağlayan launcher_icons paketimizi uygulamamıza dahil etmek. Flutter’da kullanacağımız paketleri tanımladığımız dosya ise pubspec.yaml dosyasıdır. Bu dosyada yaptığımız değişikliklerin projeye bildirilmesi için terminalde “flutter pub get” komutu çalıştırılır, bunun yanı sıra değişiklik yaptığımızda arayüzün sağ üst köşesinde beliren pub get seçeneği ile de aynı işlem gerçekleştirilebilir.

Bu kısa ön bilgiden sonra uygulamamızın simgesini değiştirelim.

Pubspec.yaml dosyasında “flutter_launcher_icons: ^0.7.5” ekleyerek get işlemi uyguluyoruz. Artık paketimizi uygulamaya dahil ettiğimiz için imkanlarından yararlanabiliriz.

 

Yapacağımız asıl ve son işlem ise gayet basit: dependencies hizasında

flutter_icons:
android: "launcher_icon"
ios: true
image_path: "assets/icon/icon.png"

Satırlarını ekliyoruz. Burada image path olarak uygulamamızın icon görselinin dosya yolunu veriyoruz.

Daha sonra pubspec.yaml dosyasında yaptığımız değişiklikleri uygulayarak görünür kılmak için:

flutter pub get

komutunu çalıştırıyoruz. Ardından

flutter pub run flutter_launcher_icons:main -f pubspec.yaml

komutu ile uygulamamızın iconunu değiştirme işlemini tamamlıyoruz. Bu adımlardan sonra uygulamayı bir kez çalıştırıp menümüze baktığımızda app iconumuzun değiştiğini görebiliriz.